TIẾN ĐỘ

Vị trí

Bootstrap Slider

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Dự Án Xi Grand Court

Dự án bắt đầu mở bán ngày 20/3/2016 chủ đầu tư Phú Sơn Thuận đã hoàn thành xong phần móng dự Án Xi Grand Court và cháo bán ra ngoài thị trường. 

Cập nhật tiến độ ngày 30/6/2016

 hình thực tế Block C xây được tầng 3 và Block A2 xây được tầng 7 ngày 30/6/2016

hình thực tế Block A1 xây được tầng 6  và Block B xây được tầng 4 ngày 30/6/2016

hình thực tế Block C xây được tầng 11 ngày 10/11/2016

hình thực tế Block A2 xây được tầng 18 ngày 10/11/2016

hình thực tế Block A1 xây được tầng 12  ngày 10/11/2016

hình thực tế Block B xây được tầng 11 ngày 10/11/2016

Cập nhật tiến độ ngày 12/02/2017

hình thực tế Block C  xây được tầng 22  và Block A1 xây được tầng 28 ngày 13/02/2017

hình thực tế Block B xây được tầng 23  và Block A1 xây được tầng 24 ngày 13/02/2017

Tìm hiểu về căn hộ trung tâm tại quận 8 với mức giá không thể tốt hơn: http://hado-greenlane.com.vn

 

Tin liên quan

Không có bài viết liên quan.