Căn hộ Green River quận 8, Xi Grand Court, sang quan cafe, Diamond Lotus Green WorldCăn hộ Tara Residence, Căn hộ Green River quận 8

Thông Tin Liên Hệ

NGUYỄN KHOA NAM

Địa chỉ:

 

167 Nguyễn Phúc Nguyên, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

  

0909 500 798 -- 0909 53 6879

Website:

 

http://xigrandcourt.com.vn

http://canhoxigrandcourt.com.vn

http://canhogoldenstar.com

http://phuocthanhcentara.com

http://hungphatsilverstar.com.vn/

Email:

 

khoanamgialong@gmail.com

 

Ý kiến khách hàng