Xi Grand Court Block B

 

 

 

Tìm hiểu về căn hộ trung tâm tại quận 8 với mức giá không thể tốt hơn: hà đô green lane